Zarząd fundacji

Anna Osiadacz / Prezes zarządu

Absolwentka pedagogiki i psychologii komunikacji mediów na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Stypendystka projektu „International Visitor Leadership Program” realizowanego przez Departament Stanu USA we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Doświadczony menadżer kultury, pomysłodawca i koordynator wielu wystaw, projektów kulturalnych oraz ogólnopolskich akcji edukacyjnych i społecznych. Promotorka współpracy międzysektorowej, którą realizuje w praktyce, łącząc w swoich działaniach potencjał strefy publicznej, prywatnej i społecznej. Organizatorka konferencji i warsztatów na temat współpracy instytucji kultury, samorządów, organizacji pozarządowych i biznesu. 

W ramach dotychczasowych doświadczeń zawodowych projekty realizowała we współpracy z m.in. Sejmem RP, Senatem RP, Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Obrony Narodowej, Generalnym Inspektoratem Sił Zbrojnych, licznymi stowarzyszeniami i fundacjami, muzeami i domami kultury, samorządami oraz partnerami biznesowymi, m.in. Bank Zachodni WBK, Poczta Polska S.A.

Od lat działa na rzecz dziedzictwa historycznego i kulturalnego, łącząc nowoczesny, interesujący dla odbiorcy przekaz z tradycyjnymi elementami edukacji. Wieloletni dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury, gdzie wraz z mieszkańcami stworzyła jedną z pierwszych w Polsce w pełni partycypacyjnych strategii rozwoju kultury. W latach 2014-2017 kierownik działu Front of House w Muzeum Józefa Piłsudskiego.

 

Zygmunt Fit / Wiceprezes zarządu

Architekt, grafik, projektant. Studiował na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej.

Współpracował z wiodącą grupą projektową Centrala, m.in. przy nagrodzonej koncepcji na zagospodarowanie terenu wokół Stadionu Narodowego w Warszawie, nagrodzonym projekcie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rewitalizacji dworca głównego we Wrocławiu, wyróżnionym projekcie na siedzibę Sinfonia Varsovia oraz projekcie założeń urbanistycznych dla Muzeum Historii Polski nad tunelem Trasy Łazienkowskiej w Warszawie.

W latach 2009-2017 pracował w Muzeum Józefa Piłsudskiego, w zespole architektonicznym projektującym nowoczesny kompleks muzealno-edukacyjny w Sulejówku oraz tworzył projekty graficzne, multimedialne i mobilne wystawy.

Specjalista w obszarze mobilnych wystaw plenerowych. Jako członek zespołu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku realizował monumentalne wystawy prezentowane w przestrzeni dużych miast polskich, m.in. w 2010 r. mobilną kilkunastometrową kontenerową wystawę plenerową „Wolność. Granice. Moc. Szacunek.”, zlokalizowaną przy Belwederze w Warszawie oraz na rynku we Wrocławiu. Kolejną realizacją była wielkoformatowa wystawa plenerowa „Wojna Światów” w 90. rocznicę wojny Polski z bolszewicką Rosją, zlokalizowana na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Współtworzył także multimedialne wystawy czasowe.

Rada fundacji

Małgorzata Krasna-Korycińska / Przewodnicząca Rady Fundacji

Archeolog, historyk kulinariów, muzealnik. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego.
W ciągu kilku lat pracy w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie zdobyła szerokie doświadczenie związane z merytorycznym oraz technicznym przygotowywaniem ekspozycji muzealnych, biorąc udział w ich realizacji najpierw z ramienia działu wystaw i popularyzacji, następnie z działu inwentaryzacji. Wykonywała także elementy ekspozycyjne na wystawy: „Troja Sen Henryka Schliemanna”, „Między Mykenami a Bałtykiem”, „Moda Majów”. W ramach obowiązków zawodowych odpowiedzialna za projekt pilotażowy digitalizacji zbiorów Państwowego Muzem Archeologicznego. 
Autorka książek popularnonaukowych „Przy słowiańskim Stole”,  'Wikingowie i Słowianie przy stole”, „Viking and Slavic cousine” oraz licznych artykułów do prasy codziennej, naukowej i popularnonaukowej. Przygotowuje rozprawę doktorską o kulturze kulinarnej we wczesnym średniowieczu.

Właścicielka firmy Archeoconcept zajmującej się realizacją widowisk i inscenizacji historycznymi, animacji kulturalnych, wystawiennictwem oraz wykonywaniem strojów i akcesoriów historycznych i teatralnych. Corocznie prowadzi pokazy dawnych rzemiosł na kilkudziesięciu imprezach plenerowych i inscenizacjach w kraju i za granicą.

W zakresie wystawienniczym oraz warsztatowym współpracuje z licznymi instytucjami kultury min. Muzeum Narodowym, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Muzeum Archeologicznym i Historycznym w Częstochowie, Muzeum Rolnictwa w Szreniawie, Muzeum Zamkiem w Malborku, licznymi centrami kultury i skansenami. Autorka kostiumów do licznych filmów naukowych i historycznych, m.in. z cyklu  „Co za historia” oraz w przygotowaniu „1812 When Hell Freezes Over”.

 

Jolanta Louchin / Członek Rady Programowej Fundacji

Urodzona w Warszawie, historyk – archiwista, w 1985 ukończyła studia w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, W latach 1986- 2001 zatrudniona w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, w tym czasie odbyła  trzymiesięczny Stage Technique International des Archives w Paryżu, a w latach 1996-2001 studia doktoranckie w Instytucie Historii PAN w   Warszawie.

W latach 2001-2003 zastępca dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie, w roku 2002 brała udział w stażu  Théories et Pratiques archivistiques w Paryżu. Od 2003 p.o. dyrektora, a w latach 2004-2007 dyrektor Archiwum Akt Nowych. Od  czerwca 2007 do października 2013 dyrektor Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku. Po włączeniu APDOP do Archiwum Państwowego w Warszawie do chwili obecnej zastępca dyrektora ds. dokumentacji osobowej i płacowej. W latach 2011-12 koordynowała projekt w ramach którego badano polską emigrację polityczną,  która po wprowadzeniu  stanu wojennego osiedliła się w Norwegii. Wraz z Opplandsarkivet avdeling Maihaugen w Lillehammer i Fundacją KOS  zebrano wywiady z polskimi emigrantami mieszkającymi w Norwegii. Projekt finansowany przez Fundusz Wymiany Kulturalnej  w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego zakończył się opublikacją książki „Polska emigracja polityczna stanu wojennego 1981 do Norwegii”, wydanej w dwóch językach polskim i norweskim. W Lillehammer odbyła się również dwudniowa konferencja naukowa pt. „Polska i Norwegia - historia solidarności”. Całość projektu zakończyła  konferencja w Milanówku.

Wiceprzewodnicząca Rady Archiwalnej przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w latach 2010-2013. Członek założyciel Międzynarodowego Towarzystwa Miłośników Muzyki Polskiej im I. J. Paderewskiego, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz członek Rady Programowej Milanowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

Bożena Józefów-Czerwińska / Członek Rady Programowej Fundacji

Doktor nauk humanistycznych, antropolog społeczno-kulturowy, archeolog. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, (w ramach studiów PhD roczny grant na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii). Adiunkt, Kierownik Zakładu Antropologii w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora; wykładowczyni w Warszawskiej Szkole Filmowej im. B. Lindy i M. Ślesickiego.

Badaczka terenowa dokumentująca dziedzictwo kulturowe mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego. Podjęła się próby rekonstrukcji dawnego kanonu kulturowego i wierzeń nadbużańskiej społeczności, co zaprezentowała w licznych artykułach naukowych oraz w monografii pt. Zabobonem nazwano…  Aktualnie bada m.in. miejsca pamięci (w nurcie antropologii krajobrazu); znaczenie strażników pamięci i świadków historii; wpływ alternatywnych wersji historii na jakość budowanych relacji społecznych.

Działa w Towarzystwie Naukowym Educare; współpracuje z muzeami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi prowadząc i rozwijając m.in. działalność dydaktyczną oraz badawczą. Prowadzi warsztaty, lekcje akademickie dla dzieci i młodzieży oraz dla seniorów (współpracując z licznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku); popularyzuje wiedzę w środkach masowego przekazu; organizuje seminaria i międzynarodowe konferencje; koordynuje projekty związane z pracami naukowo-badawczymi oraz popularyzatorskimi.

 

Jacek Jarkowski / Członek Rady Programowej Fundacji

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, były dziennikarz PAP, w latach 80-tych kierownik Biura Informacyjnego NSZZ Solidarność Region Mazowsze.
Założyciel i wydawca biuletynu informacyjnego Poland Business Report w Nowym Jorku w latach 90. Stephen Halloway (Bank Światowy, UNIDO, International Law Institute) określił ten biuletyn (zamawiany m.in. przez Departament Stanu USA, Bibliotekę Kongresu USA, Polsko-Amerykański Fundusz Inwestycyjny) jako najlepszą publikację na ten temat.

Uczestnik misji doradczych Międzynarodowego Funduszu Walutowego/Banku Światowego w krajach Azji Środkowej. 
Współpracownik Departamentu Stanu USA. 
Ekspert NCSC (National Center for State Courts w USA).
Tłumacz na język angielski i rosyjski (tłumaczył na żywo m.in. wywiad Lecha Wałęsy prowadzony przez Barbarę Walters w programie 20/20 koncernu TV ABC).

Miłośnik muzyki i teatru.

 

Anna Piątkowska / Współpracownik

Doświadczona edytorka oraz dziennikarka, muzyk, popularyzatorka i animatorka kultury. Ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumentalnym w zakresie gry na skrzypcach. Jest także absolwentką studiów podyplomowych „Nowe technologie w edytorstwie” na Uniwersytecie Wrocławskim. Kształciła się na wielu kursach, m.in. „Planowanie strategii promocji instytucji kultury” w Narodowym Centrum Kultury.
Przez wiele lat pracowała w Warszawskiej Operze Kameralnej grając na skrzypcach w zespole muzyki dawnej Musicae Antiquae Collegium Varsoviense (MACV). Była także radcą w Departamencie Upowszechniania Kultury Ministerstwa Kultury i Sztuki (1993/1994).

Prowadzi działalność wydawniczą i współorganizuje wydarzenia kulturalne, m.in. aukcję dzieł sztuki, która odbyła się 10 stycznia 2015 roku w Muzeum Azji i Pacyfiku (dochód z aukcji w całości został przeznaczony na pomoc osobom poszkodowanym w wojnie w Syrii). Wydarzenie to przygotowane zostało we współpracy z mazowieckim oddziałem Związku Polskich Artystów Plastyków i Domem Aukcyjnym Rempex. Zajmuje się także promocją różnych dziedzin sztuki, w tym także poezji. W ramach festiwalu sztuki „Miasto Gwiazd” organizowanego w Żyrardowie, przygotowała spotkanie z lokalną poetką Anną Wirowską, które poprowadziła dziennikarka Polsatu.

Od 2016 roku współpracuje z miesięcznikiem „My Company Polska”.

 

 

Monika Marciniak / Współpracownik

Animatorka społeczna, audiodeskryptorka. Od 2009 roku zaangażowana w działania z zakresu dostępności. Autorka ponad tysiąca audiodeskrypcji do filmów, seriali i dzieł plastycznych. Stworzyła pierwszą na świecie audiodeskrypcję do kina sferycznego dla Centrum Nauki Kopernik oraz pierwszą w Polsce audiodeskrypcję do komiksu. Prowadziła autorskie warsztaty dla osób z niepełnosprawnością wzroku w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i Muzeum Wsi Kieleckiej. Tworzyła audiodeskrypcje do wystaw czasowych w Muzeum Wojska w Białymstoku, Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Współpracowała z zespołem projektantów ekspozycji stałej Muzeum Józefa Piłsudskiego w zakresie udostępniania ekspozycji osobom z niepełnosprawnościami. Prowadziła szkolenia z zakresu tworzenia oferty kulturalnej dostępnej dla wszystkich. Absolwentka programu Akademia Zarządzania Muzeum w ramach, którego odbyła staż w Muzeum Narodowym w Krakowie pod kątem zastosowanych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami. Ukończyła szkolenie trenerskie ECHOCAST (z zakresu obsługi gościa o specjalnych potrzebach). W pracy animacyjnej wykorzystuje swoją wiedzę projektując działania dostępne.